Центар за техничку исправност возила

Центар за техничку исправност возила

Центар за техничку исправност возила (ТИВ) започео је рад 1985. године у склопу научноистраживачке јединице – Института МФК. Савет МФК својом одлуком бр 01-137/1 (12. 02. 1986.) формирао је стручну комисију са сталним, повременим члановима и листом експерата који се ангажују по потреби. Од 1988. година Центар ради у оквиру Катедре за Моторна возила и моторе и стручне комисије су састављене од чланова Катедре.

Делатност Центра је, до 12. Фебруара 2013. године, била утврђена РЕШЕЊЕМ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА КОЈА СЕ СЕРИЈСКИ ИЛИ ПОЈЕДИНАЧНО ПРОИЗВОДЕ И ПРЕПРАВЉАЈУ које је донео Републички секретаријат за унутрашње послове, у сагласности са Републичким комитетом за саобраћај и везе и Републичким комитетом за робни промет и услуге а на основу члана 130. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник СР Србије” бр. 53/82 и 15/84) и објавио у Службеном гласнику СР Србије бр. 24/85 од 6.07.1985. године. Поменуто решење је 12 маја 2005. замењено новим Решењем којим је Центар био овлашћен да након контролисања и испитивања тих возила издаје Уверења, Потврде и Сертификате.

Решењем број 221-335-00-02194/2013-05 од 25. Фебруара 2013. Агенција за безбедност саобраћаја, након извршеног увида у испуњеност услова, овластила је Центар за ТИВ Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да врши испитивања моторних и прикључних возила, мерења и издавање потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас у складу са законом. По овом Решењу Центар за ТИВ , у складу са Правилником о испитивању возила, врши:
Контролисање испуњености прописаних услова за моторна и прикључна возила која се појединачно производе или преправљају, односно за њихове уређаје, склопове и опрему у складу са: Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.
 
У оквиру ових контролисања Центар за ТИВ врши:
- Испитивање појединачно произведеног возила;
- Испитивање комплетираног возила;
- Испитивање преправљеног возила:
- Промена типа или варијанте возила,
- Промена врсте возила,
- Уградња погонског агрегата (мотора),
- Уградња уређаја и опреме за погон возила на алтернативна горива (течни нафтни гас-ТНГ, компримовани природни гас-КПГ),
- Уградња уређаја за спајање вучног и прикључног возила,
- Уградња уређаја (команди) за управљање возилом лица са инвалидитетом,
- Уградња помоћних уређаја за обуку возача,
- Замена команде уређаја за управљање и других команди директно везаних за процес управљања возило са десне на леву страну возила,
- Уградња заштитне кабине или рама на трактору,
- Испитивање возила за која нису познати или су погрешно унети технички подаци у саобраћајној дозволи,
- Испитивање ревитализованих возила, и
- Испитивање накнадно уграђених уређаја на возилу.
- Контролисање моторних и прикључних возила која се увозе као употребљавана.

Услови под којима Центар за ТИВ врши услуге испитивања- контролисање квалитета усаглашености возила са стандардима и законским нормативима су:
1. Услови за испитивање појединачно или серијски произведених или преправљених друмских возила
2. Услови за контролисање моторних и прикључних возила која се увозе као употребљавана;
3. Правно обавезујући документ о условима контролисања и поступања са поверљивим информацијама.

Осим тога, на адреси (http://www.abs.gov.rs/odeljenje-za-ispitivanje-vozila) Агенције за Безбедност саобраћаја (АБС) Републике Србије налазе се све информације за подношење захтева за испитивање/контролисање и о таксама које корисник треба да уплати на рачун АБС.

 
АКРЕДИТАЦИЈА ЦЕНТРА
 
Акредитационо тело Србије је 14. јуна 2012. године доделило Универзитету у Крагујевцу Факултету инжењерских наука Центру за техничку исправност возила доделило акредитацију за обављање послова контролисања у складу са стандардом (SRPS ISO IEC 17020:2002) за одговарајући обим акредитације. На основу Одлуке АТС-а бр. 5/2015 од 8. јануара. 2015. Центар за ТИВ је прешао на ново издање стандарда SRPS ISO IEC 17020:2012. Акредаитационо тело Србије 13. јуна 2016. године донело је одлуку о обнављању акредитације у одговарајућем обиму акредитације и издало нови Сертификат о акредитацији.
1. Обим акредитације Центра за ТИВ;
2. Сертификат о акредитацији.

САРАДНИЦИ ЦЕНТРА

Агенција за безбедност саобраћаја, након извршеног увида у испуњеност услова члана 3. тачка 6. Правилника о испитивању возила, а који се односи на услове за кадрове овлашћеног правног лица, верификовала следеће сараднике Центра за ТИВ:

  1. Проф. др Божидар Крстић, - управник Центра
  2. Проф. др Јованка Лукић,
  3. Проф. др Јасна Глишовић,
  4. Проф. др Данијела Милорадовић,
  5. Др Александар Давинић, ванр. проф.
  6. Сарадник мр Саша Милојевић
  7. Др Ненад Милорадовић, ред. проф.
  8. Др Иван Милетић, ванр. проф.
  9. Др Надица Стојановић, доцент,
  10. Др Иван Грујић, доцент. 

РАДНО ВРЕМЕ
Радно време центра је од 08:00 до 14:00.

 
ЦЕНОВНИК УСЛУГА:
 
АДРЕСА
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Центар за ТИВ, улица Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац.
 
 
ТЕЛЕФОНИ
(034) 335 990 локали: 626, 687, 707, 733; и
Тел. / факс (034) 336 005
Телефакс: (034) 333 192
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ФОТОГРАФИЈЕ НЕКИХ ИСПИТАНИХ ВОЗИЛА

image001
Испитивање преправљеног возила
 
image003
Детаљ уграђених дуплих команди
 
image005
Специјално теретно возило за превоз супстанци у течном стању
 
image009
Испитивање уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас ТНГ
 
image007
Контролисање возила које се увози као употребљавано
 
image011
Контролисање уградње уређаја и опреме за погон возила компримованим природним гасом (КПГ)
 

Управник Центра: др Божидар Крстић, редовни професор

Претрага