Цeнтaр зa инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje

thesis smallЦентар за информационе технологије (ЦИТ), који води професор др Ненад Грујовић, део је Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. ЦИТ је основао 2002. године Машински факултет у Крагујевцу. Основне активности Центра усмерене су на:

  • Истраживање и развој у области информационих технологија, инжењерског софтвера и дизајнирања и примене рачунарских система, посебно у области изградње информационих система и хидроинформатике.
  • Организовање образовних активности у сферама информационих технологија, инжењерског софтвера и пројектовање и имплементација рачунарских система.
  • Издавачке активности (штампани материјали, електронска мултимедијална издања - CD, DVD, интернет и садржаји е-учења). Његов основни развој сеже неколико деценија и заснован је на фундаменталним истраживањима која су спроведена на Универзитету у Крагујевцу у сарадњи са светски познатим институцијама као што су: MIT, Атински технички универзитет, Империјални факултет, Харвард универзитет, Универзитет у Хонг Конгу, Нитеанг Технолошки универзитет Сингапур, и у сарадњи са домаћом и страном индустријом.

Сајту центра можете приступити на адреси http://cit.fink.rs

Управник центра др Ненад Грујовић, редовни професор

 

Претрага