Центар за компјутером интегрисану пословање

logo

CIM (Computer Integrated Manufacturing) центар

CIM центар је посебна организацијска јединица Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. ЦИМ центар послује на основу и у складу са Статутом Факултета и оним нормативним актима Факултета који уређују економско-финансијске односе центара Факултета и самог Факултета.

Заједничка истраживања у области развоја ЦИМ система (компјутером интегрисане производње) и потребе привреде упућују научни и стручни потенцијал Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и партнере из привреде на оснивање заједничког ЦИМ центра. Све делатности се могу реализовати кроз заједнички рад стручњака са Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и партнера из других институција.

Оснивач и први управник ЦИМ центра био је проф. др Славко Арсовски који је створио широку мрежу сарадника, обезбедио средства за набавку основне опреме за рад и едукацију.

 image003

CIM центар

Делатност CIM центра обухвата рад на следећим пословима:

* CIM менаџмент 
* CIM технике 
* CIM функције 
* CIM технологије 
* Едукација 
* Издавачка делатност

Ресурси

Ресурси CIM центра су: људски ресурси, финансијски ресурси, хардвер, софтвер, пројекти, документована решења и информације, литература и канцеларијски инвентар.

У оквиру CDP+ пројекта 128/2006 набављена је HAAS Toolroom Mill TM-1HE CNC глодалица са додатним софтвером и два Haas Control Симулатора намењена за едукацију и обуке, онлајн демонстрацију и офлине програмирање са дуалним софтевером који омогућава симулацију свих поступака који се спроводе на управлјачкој јединици CNC HAAS глодалице.

У досадашњем раду консултанти CIM центра учествовали су у реализацији многих активности од којих су најзначајније:

image006  image007 

Резултати

CIM центар и сарадници-консултанти Центра, у досадашњем раду афирмисали су се и доказали као врло успешни посленици у области CIM технологија, менаџмента квалитетом, едукације и реинжењеринга. Публиковано је пет монографија, четири књиге и један практикум.

У досадашњем раду консултанти CIM центра учествовали су у реализацији многих активности од којих су најзначајније:
• област информационих система (Пројектовање ИС и развој софтвера),
• област менаџмента квалитетом,
• област едукације и
• област реинжењеринга.

Сарадници CIM центра су учествовали у реализацији пројеката ресорног министарства и више медјународних TEMPUS пројеката.

У склопу Фестивала квалитета студенти Факултета, сарадници CIM центра, Центра за квалитет и Центра за теротехнологију су у сарадњи са члановима Организације студената индустријског инжењеринга Машинског факултета у Крагујевцу (СИИМФК) организовали Прву конференцију посвећену квалитету под називом Конференција студента индустријског инжењерства и менаџмента 22. маја 2010.

 image010 image012 

 

Управник Центра: др Александар Ђорђевић, доцент

 

 

Претрага