Центар за испитивање механичких преносника (ЦИМП)

 

Делатност центра

Полазећи од чињенице да је испитивање механичких преносника, а тиме и њихових склопова и елемената моћно средство техничког прогреса у машинству, Центар је оспособљен за испитивање: зупчастих редуктора, фрикционих преносника, ремених преносника, планетарних преносника, и осталих механичких преносника.

У сагласности са врстом и наменом испитивања, Центар врши:
Развојна испитивања. Испитивања ове врсте намењена су развоју новог производа и сагласна су испитивањима радне способности и поузданости преносника и машинских система. У групу ових испитивања спадају испитивања на: тачност, чврстоћу, отпорност на хабање, степен искоришћења...
Стандардна контролна испитивања. Испитивања из ове групе намењена су стандардној контроли преносника после монтаже или у периоду експлоатације, укључујући:
• контролу састава преносника после монтаже,
• контролу у току испитивања,
• контролу развоја хабања,
• периодичну контролу (нпр. вибрација и продуката хабања), итд.

Опрема

Испитивање механичких преносника врши се на:
• експерименталним уређајима који дозвољавају испитивања у широком опсегу експлоатационих режима,
• реалним склоповима и машинама.

У Центру за испитивање механичких преносника (ЦИМП) постоји уређај за испитивање степена искоришћења зупчаника снаге до 0,25 кW и броја обртаја у опсегу од 0 до 3000 мин-1 са магнетном кочницом. Дати уређај се користи за испитивање степена искоришћења пужних, цилиндричних, планетарних и других редуктора чије димензије одговарају уређају.

 image001Уређај за испитивање степена искоришћења зупчаника (ГУНТ)

 

Такође, у Центру се налази и уређај за испитивање зупчастих каишних преносника који ради на принципу "отвореног кола снаге". За потребе овог уређаја посебно је пројектована и направљена механичка кочница, која се може користити и за испитивање других механичких преносника.

image003
 Уређај за испитивање зупчастих каишних преносника

 Центар је опремљен и уређајем за мерење броја обртаја (стробоскопом) UT-371 који мери у опсегу од 10 до 99999  min-1.

У Центру се налази и уређај за мерење температуре ST-8855 који мери температуру у опсегу од -50° до 1050°C.

 image005          image007
Стробоскоп UT-371         Уређај за мерење температуре ST-8855

 Центар је до сада учествовао и у реализацији више научноистраживачких пројеката и реализацији докторске дисертације, две магистарске тезе и неколико мастер и завршних радова.

 
Управник Центра:
 

Претрага