Приступна предавања и вежбе

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3470који је објављен у публикацији „Послови“ број 1060 од 04.10.2023. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Индустријско инжењерство, биће одржано дана 14.11.2023. године (уторак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23 објекта „А“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Електромиографија у биомедицинским мерењима"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидате пријављене на конкурс бр. 01-1/3471 који је објављен у публикацији „Послови“, број 1060 од 04.10.2023. за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане у петак 10.11.2023. у просторији А-II-8, објекат „А“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступних вежби:
"Обрада стругањем, класична и ЦНЦ обрада"


Обавештење

Приступно предавање за кандидате пријављене на конкурс бр. 01-1/2619 који је објављен у публикацији „Послови“ број 1055 од 30.08.2023. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржано дана 27.09.2023. године (среда) са почетком у 9,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали Б-I-18 објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Интернет ствари и паметне апликације"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/536 који је објављен у публикацији „Послови“ број 1029 од 01.03.2023. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству, биће одржано дана 04.04.2023. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Конволуционе неуронске мреже са примерима примене у обради медицинских слика"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидате пријављене на конкурс бр. 01-1/2797 који је објављен у публикацији „Послови“ број 1007 од 04.11.2020. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство биће одржано дана 15.11.2022. године (уторак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у малом амфитеатру објекта А, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступних вежби:
"Рад са спољашњим прекидима код ARM микроконтролера"


 

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/2796 који је објављен у публикацији „Послови“ број 1005 од 14.09.2022. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Примењена математика, биће одржано дана 26.10.2022. године (среда) са почетком у 10,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у учионици 105 објекта „Д“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Права у простору"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/2321 који је објављен у публикацији „Послови“ број 1000-1001 од 17.08.2022. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Енергетика и процесна техника, биће одржано дана 13.09.2022. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Пројекти енергетске ефикасности"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1314 који је објављен у публикацији „Послови“ број 990 од 08.06.2022. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржано дана 07.07.2022. године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у малом амфитеастру објекта „А“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Развој апликација Интернета ствари"


 

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1316 који је објављен у публикацији „Послови“ број 986 од 11.05.2022. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству, биће одржано дана 07.06.2022. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Примена приказа, адаптера листа и интента у изради Андроид мобилних аплиакција"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/172 који је објављен у публикацији „Послови“ број 970 од 26.01.2022. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Моторна возила и мотори, биће одржано дана 24.02.2022. године (четвртак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали Б-I-11 објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:

"Систем за кочење: захтеви и структура"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3722 који је објављен у публикацији „Послови“ број 958 од 03.11.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Моторна возила и мотори, биће одржано дана 01.12.2021. године (среда) са почетком у 13,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали Б-I-11 објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Разводни механизам четворотактних мотора"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3096 који је објављен у публикацији „Послови“ број 954 од 06.10.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, биће одржано дана 05.11.2021. године (петак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали  Ц-IV-2 објекта „Ц“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Основне карактеристике зупчастих каишних преносника"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1913 који је објављен у публикацији „Послови“ број 940 од 30.06.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Производно машинство, биће одржано дана 23.08.2021. године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали  A-II-8 објекта „A“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Анализа грешака израде предмета обраде"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1557 који је објављен у публикацији "Послови" број 936 од 02.06.2021. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Примењена математика, биће одржане дана 29.06.2021. године (уторак) са почетком у 16,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали 102, објеката "Д", Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Хомогена диференцијална једначина"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/497 који је објављен у публикацији „Послови“ број 923 од 03.03.2021. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Производно машинство, биће одржано дана 23.04.2021. године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступног предавања:
"Преглед челика повишене јачине и оцена њихове заварљивости"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3989 који је објављен у публикацији „Послови“ број 906 од 04.11.2020. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Енергетика и процесна техника, биће одржано дана 17.12.2020. године (четвртак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Топлотне пумпе и њихова примена"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3991 који је објављен у публикацији „Послови“ број 906 од 04.11.2020. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство биће одржано дана 11. 12. 2020. године (петак) са почетком у 13,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступних вежби:
"Припремне вежбе из основа програмирања за полагање колоквијума и испита унутар Петљиног такмичарског окружења"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3464 који је објављен у публикацији „Послови“ број 903 од 14.10.2020. године за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација биће одржано дана 20.11.2020. године (петак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у свечаној сали објекта „Б“, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац.

Тема приступних предавања:
"Начини креирања просторних CAD модела"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1783 који је објављен у публикацији "Послови" број 887 од 24.06.2020. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане дана 25.08.2020. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-II-8, објекат "А", Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Теорија и техника експериммента, грешке мерења и процена поузданости добијених резултата експеримента"


Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1445 који је објављен у публикацији "Послови" број 884 од 03.06.2020. године за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржано дана 16.07.2020. године (четвртак) са почетком у 16,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Дигитални филтри свепропусници фреквенција"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/5154 који је објављен у публикацији "Послови" број 862-863 од 31.12.2019. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане дана 04.02.2020. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Испитивање материјала и заварених спојева методама без разарања"


 

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/4305 који је објављен у публикацији "Послови" број 854 од 06.11.2019. године за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, биће одржано дана 25.12.2019. године (среда) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Покретни навојни спојеви"


Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3807 који је објављен у публикацији "Послови" број 851 од 16.10.2019. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржане дана 13.12.2019. године (петак) са почетком у 17,15
часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Хардверска имплементација алгоритма за израчунавање брзе Фуријеове трансформације"

Претрага