Центар за теротехнологију

Центар за теротехнологију је профитно оријентисана организациона јединица Машинског факултета у Крагујевацу. Основан је 7. 10. 1993., одлуком Савета бр. 01-460/4 и представља један од најстаријих центара на факултету. Оснивач и управник Центра је Проф.др Бранислав Јеремић. Полазни основ за формирање Центра за теротехнологију је уговор бр. 01/92 од 8. 09. 1992. о пословно техничкој сарадњи између .Застава Аутомобили. д. д. Крагујевац и Машинског факултета у Крагујевцу, а све у циљу оптималног заједничког коришћења расположивих ресурса као што су кадрови, простор и опрема. За релативно кратко време Центар је успео да вишеструко увећа своју материјалну базу и техничку опремљеност, кадровски се оснажи и стекне референце кроз велики број реализованих пројеката и послова директно уговорених са привредом. Улагањем највећег дела стечене добити у савремену опрему, значајно је проширена база делатности, а узоре за овакав правац развоја представљу сличне институције у развијеним земљама Запада. Центар је најбоље опремљен у SCG за дијагностику техницких система и едукацију са приктичном обуком. Све напред речено је обезбедило Центру лидерство у нашој земљи и он данас представља једну од водећих институција и то не само на теоријском и научном плану већ пре свега у делу конкретних, реализованих и у експлоатацији потврдених развојних пројеката, истраживања и имплементираних дијагностичких поступака. 

Делатност Центар за теротехнологију се одвија у широкој области основних истраживања, мулти-дисциплинарних истраживања, реализације дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација, едукације студената и стручњака из привреде. Сарадња са привредом кроз пружање читавог низа услуга из шире области одржавања техничких система је поред едукације један од приоритета. Извођење наставе У Центру се изводи комплетна настава (предавања и вежбе) из предмета: Теротехнологија, Инжењеринг одржавања и Техничка дијагостика. Опремљеност Центра наставним филмовима и најсавременијим системима за визуелну презентацију, транспарентним моделима, дидактичком опремом и софистицираним дијагностичким системима омогућује извођење наставе према светским стандардима.

ce2 1ce2 2 

Унутрашњост и мањи део едукацијске опреме у Центру

Дипломски радови, магистарске тезе и докторске дисертације

У Центру је у претходном периоду, углавном кроз експериментална истраживања, реализовано више од 30 дипломских радова 12 магистарских теза и 5 докторских дисертација. Организовање и извођење стручних семинара са практичном обуком У оквиру едукацију стручњака из привреди који раде на пословима одржавања Центар за теротехнологију организује стручне семинаре са практичном обуком (hands-on) из следећих области : пнеуматске компоненте и системи (три нивоа курсева), хидрауличке компоненте и системи (два нивоа курсева), аутоматско управљање процесима и дијагностика техничких система Сви семинари трају у просеку 4 дана и прилагодни су професионалним потребама учесника а перманентно прате технолошка достигнућа у областима које обрађују. За извођење семинар користе се савремена наставна средства (наставни филмови, транспарентни модели реалне компоненте и системи). Сва едукацијаска опрема је веома квалитетна и потиче од реномираних светских произвођача. 

У претходном периоду је организовано око 40 стручних семинара које је са успехом завршило преко 600 полазника. Истраживања у оквиру пројеката које финансира надлежно министарство До сада су у релизована или су у току истраживања за 6 пројеката. Као главни резултати ових истраживања су три производа. При томе је један генерално нов у свету а друга два у нашој земљи. 

Имплементација научних и стручних знања 

У претходном периоду је реализовано преко 50 практицних пројеката са друштвеним и приватним предузећима Нека од тих предузећа су: Застава аутомобили, Застава алати, Застава енергетика, ЕПС, ПИК ”Таково”, ТЕ ”Пљевља”, Tetra pak-production, ППТ-сервоуправљачи а.д, Сомболед, ФАД, Металац.а.д, Цементара Косјерић итд. Најчешће реализовани пројекти су се односили на оптимизацију система одржавања и имплементацију програма техничке дијагностике. 

Преглед и испитивање оруђа за рад са аспекта заштите на раду 

Према овлашћењу надлежног Министарства Републике Србије, Центар за теротехнологију, у континуитету од 1996., изводи брз, ефикасан и квалитетан преглед оруђа за рад са аспекта примењености прописаних мера заштите на раду. Поред наведених постоји и овлашћење за испитивање буке и вибрација у радној и животној средини. Сходно наведеном врше се испитивања новопроизведених увезених и реконструисаних оруђа за рад (машина), оруда за рад која подлежу периодичним прегледима и оруђа за рад која се налазе у експоатацији, а не поседују одговарајућу техничку документацију са аспекта заштите на раду. У складу са веома богатим искуством Центар даје и стручне консултације предузећима која се баве производњом или већим реконструкцијама техничких система. Организовање стручних скупова и техничких презентација.

Круну рада Центра за теротехнологију представља, без сумње, организација скупа Одржавање техничких система у Крагујевцу од 20. - 22. маја 1998. Импозантан број од 550 учесника и 35 излагача који су заступали производне програме више од 50 домаћих и страних фирми учинили су да ово буде, по свим оценама, један од највећих и најбоље организованих техничких скупова после 1990. Такође се, у континуитету, организују веома посећене презентације иностраних фирми са производним програмом из шире области одржавања техничких система. 

Мултидисциплинарна истраживања из области биомедицинског инжењеринга 

Ова комплексна истраживања се спроводе у сарадњи са Медицинским факултетом и Клиничким центром у Крагујевцу. Најзапаженији резултати су: уводење у клиничку праксу генерално нове методе у свету, заштићени патенти у Европској Унији и СЦГ, објављене монографија међународног и националног значаја и објављени научни радови и одбрањене три магистарске тезе и докторска дисертација на Медицинском факултету у Крагујевцу. У току су истраживања на функционалном моделу још једног генерално новог светског производа за клиничку праксу као и припреме за заштиту националног патента и патента у ЕУ. 

Управник Центра др Иван Мачужић, редовни професор

Центар за теротехнологију на Машинском факултету у Крагујевцу, поред својих редовних активности, пружа услуге динамичког уравнотежавања – балансирања свих врста ротора. Након више од 10 година активног рада на пословима вибродијагностике, које су укључивале и балансирање више стотина ротора различитих ротационих машина у сопственим лежајевима, Центар за теротехнологију је проширио понуду својих услуга у сегменту који се односи балансирање ротора на машини за балансирање.

За те потребе Центар за теротехнологију се опремио машином за балансирање са еластичним ослонцима дб Хофманн. На машини за балансирање је интегрисана савремена мерна платформа ПУЛСЕ светски познатог произвођача Брüел&Кјæр. Централни део система за балансирање чини софтвер ПУЛСЕ ФФТ Аналyсис 7770 са модулом Тwо-плане Баланцинг Цонсултант 7790. Након поступка балансирања за сваки ротор се издаје Сертификат о извршеном балансирању.

Основне техничке карактеристике машине за балансирање:

  • Пречник ротора до 780 мм,
  • Распон између ослонаца до 2600 мм,
  • Тежина ротора до 300 кг,
  • Континуална промена броја обртаја од 400 до 2200 о/мин,
  • Уравнотежавање у складу са стандардом ИСО1940.

Поред услуга балансирања ротора у могућности смо да Вам понудимо и услуге премотавања („викловања“) различитих врста електромотора и ремонт електроалата.

Контактирајте нас и затражите понуду. Нама је у интересу да будете задовољни како ценом, тако и квалитетом пружене услуге.

У нади да ћете у нама наћи поузданог партнера,

Проф. др Иван Мачужић

Управник Центра за теротехнологију

Сестре Јањић 6

34000 Крагујевац

тел./фаx. 034/331-772

е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Претрага