ФИНК бежична мрежа

FIN bežičnu mrežu (wireless network) mogu da koriste svi zaposleni i studenti na fakultetu. Korisnici se autentifikuju svojim fakultetskim kredencijalima (korisničko ime i lozinka za FIN servis). Mreža je vidljiva pod imenom FIN i FINstudent, a može se koristiti samo uz instalirane FIN digitalne sertifikate - .

Studenti

Od ponedeljka, 6. februara 2017. godine, bežična mreža FINstudent je počela sa radom . Studenti se mogu povezati na FINstudent bežičnu mrežu korišćenjem svog broja indexa i JMBG, na sledeći način:

  • Username: brojindeksa.godina (primer: 2024.2016)
  • Password: JMBG

Korisnici mogu promeniti svoju lozinku korišćenjem web stranice na adresi http://www.fin.kg.ac.rs/pwd_change .

Parametri konekcije

Ukoliko želite da samostalno podesite profil za povezivanje, parametri koji su vam potrebni su:

  • SSID: FIN/FINstudent
  • Security type: WPA2-Enterprise
  • Encryption type: AES
  • Authentication method: EAP - TTLS (PAP)

Povezivanje mobilnih telefona

Da biste se svojim mobilnim telefonom povezali na FIN bežičnu mrežu neophodno je da telefon podržava bezbednosni, enkripcioni i autentifikacioni metod koji su navedeni u parametrima konekcije, što je i slučaj sa većinom telefona koji imaju podršku za pristup bežičnim mrežama.

Određeni operativni sistemi za mobilne telefone ne zahtevaju instalaciju FIN digitalnih sertifikata. Za podešavanje profila koristite podatke koji su navedeni u sekciji Parametri konekcije.

Uputstvo za povezivanje

Od nedavno je Fakultet dobio pristup CAT alatu za olakšano podešavanje pristupnih parametara za EDUROAM. Za Windows(vista,7,8,8.1,10), MacOS, MacOSX i  većinu Linux distribucija link ka instalaciji CAT podešavanja je: https://cat.eduroam.org/?idp=1697&profile=3478 . A za mobilne uređaje potrebno je skenirati barkod, u tabeli ispod, koji vas vodi na stranicu za instalaciju CAT konfiguratora:

 Android  iPhone

downloadCATapp


FINstudent100

Dodatne usluge 

Prioritet Računskog centra je pružanje usluga nastavnom i vannastavnom osoblju Fakulteta inženjerskih nauka, u cilju održavanja redovne i kvalitetne nastave, izrade projekata i komunikacije.

Resursi i usluge koje Računski centar pruža zaposlenima su dostupne non-stop, 24 časa, 365 dana u godini.

Zaposlenima će do kraja godine biti omogućeno da korišćenje elektronske pošte, mejl liste, postavljanje svog sajta ili sajta predmeta, kao i da koriste resurse fakulteta kroz: proxy, linux nalog, VPN korišćenjem istog naloga kao za bežični servis.

Претрага