Центар за рационално газдовање енергијом

Програм рада Центра за РГЕ

  • Испитивање енергетске опреме.
  • Издавање сертификата о термичким перформансама уређаја и постројења.
  • Израда анализа и студија о могућностима уштеде при продукцији и потрошњи топлотне енергије.
  • Мерења емисије продуката сагоревања из котловских постројења и издавање званићних извештаја.
  • Реализација стручних предавања о савременој енергетској опреми и могућностима уштеде енергије. 

Приказ расположиве опреме 

Центар за РГЕ располаже следећом опремом од посебне важности: 

  • Референтни отпорни термометар (опсег од –212 до 1025 oC, тачност 0,03 oC)
  • Анализатор продуката сагоревања за мерење емисије CO, NO, NO2, O2, SO2, CO2, мерење димности, мерење температуре, притиска (диференцијално)
  • Инфрацрвени термометар за безконтактно мерење температуре на површинама у опсегу од –50 до 500 oC (тачност 1% од измерене вредности) 

Делатности Центра за РГЕ 

Делатности Центра су уско везане за представљени програм рада. Центар се превасходно бави научно-истраживачким и стручним радом, повремено и образовним, све у области производње, дистрибуције и потрошње топлотне енергије. Од стране Министарства за екологију Републике Србије, Центар за РГЕ је званично овлашћен да врши стална, периодична и мерења по потреби емисије продуката сагоревања из котловских и других ложишта. 

Остварени резултати Центра за РГЕ (2002. - 2005.) 

У протекле четири године, Центар за РГЕ остварио низ резултата из области сертифицирања енергетске опреме, нарочито радијаторских грејних тела, мерења емисије продуката сагоревања (Крагујевац, Ћуприја, Ужице), мерења и одредивања ефикасности котлова (Крагујевац, Јагодина). У оквиру пројекта Европске агенције за реконструкцију, Центар за РГЕ је учествовао у едукацији незапослених инжењера и дипломираних инжењера у области Грајања и климатизације. 

ce11 1
Детаљ опреме за сертифицирање термичких перформанси грејних тела
 

Управник Центра др Новак Николић, ванредни професор

Претрага