Цeнтaр зa трибoлoгиjу

ce6 1Трибологија као савремени мултидисциплинарни концепт решавања контактних проблема присутна је на нашем Факултету скоро од тренутка инаугурације. На Машинском факултету у Крагујевцу већ дуги низ година формирана је снажна триболошка школа која је постала тежиште бројних истраживача у основним и пограничним областима трибологије, о чему сведочи низ активности. Поштујући овај ниво активности и врло актуалну релевантност разумевања триболошких проблема као ограничавајући фактор постојећих технологија и њиховог даљег развоја, 1998. формиран је Центар за трибологију.

Главне активности Центра су фокусиране на:

  • Настава - Центар пружа комплетну наставу (предавања и вежбе) из следећих предмета: Основна трибологија, Трибомеханички системи, Механички рад и транспортни системи и предузетништво и маркетинг.
  • Реализација научних и технолошких пројеката у областима: Трибоанализа, Трибоматериал (посебно у области процедура модификације контактне површине), Триботецхнологи, Трибодизајн, Трибомониторинг (посебно трибометри), Нанотрибологи и Трибоинформатицс.
  • Пружање услуга истраживања и развоја корисницима у привреди у следећим областима: Решавање тренутног проблема триболошке природе с циљем враћања техничких система из статуса неуспеха у оперативни статус; Превентивна превенција предвиђеног триболошког проблема у новом систему како би се осигурала жељена радна способност техничког система; Класификација материјала, врста обраде и начини модификације континуираних површина како би се створила основа за избор у фази пројектовања; Испитивање механизама хабања са циљем развијања материјала отпорних на одређену врсту хабања; Класификација уља за подмазивање - стварање основа за избор уља која пружају потребну функционалност система; Развој материјала или третмана који пружа високу отпорност на хабање како би се обезбедило профит правој компанији.
  • Пренос постојећих и нових сазнања на кориснике у пољу истраживања директне производне праксе, путем семинара и релевантне јавности.
  • Унапређење образовања на основним, дипломским и докторским студијама из области трибологије, нанотрибологије, површинске технологије и трибометрије.

Управник центра

др Слободан Митровић, редовни професор

 

Сајту центра можете приступити на адреси http://ct.fink.rs

Претрага