Центри

Научноистраживачка јединица на факултету бави се научном, истраживачком, развојном, иновационом, стручном, образовном и издавачком делатношћу израдом студија, експертиза, пројеката и друге техничке документације, пружањем услуга трећим лицима. Научноистраживачку јединицу чине центри. У оквиру научнoистраживачке организационе јединице формирано је 26 центара.

Претрага