Увид јавности у поступку избора

Извештај комисије за избор др Александра Нешовића у звање научни сарадник

На увиду јавности 19.04.2024. до19.05.2024. године


Извештај комисије за избор др Тијане Петровић у звање научни сарадник

На увиду јавности 22.03.2024. до 21.04.2024. године


Извештај комисије за избор др Николе Коматине у звање научни сарадник

На увиду јавности 22.03.2024. до 21.04.2024. године


Извештај комисије за избор др Драгана Цветковића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности 22.02.2024. до 23.03.2024. године


Извештај комисије за избор др Игора Савељића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности 22.02.2024. до 23.03.2024. године


Извештај комисије за избор др Смиљане Томашевић у звање научни сарадник

На увиду јавности 22.02.2024. до 23.03.2024. године


Извештај комисије за избор др Николе Ракића у звање научни сарадник

На увиду јавности 22.02.2024. до 23.03.2024. године


Извештај комисије за избор Живане Јовановић Пешић у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 22.12.2023. до 06.01.2024. године

(Приговор проф. др Богдана Недића)

(Приговор Милана Ивковића)

(Одговор комисије на приговоре)


Извештај комисије за реизбор Исидоре Грујић у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

На увиду јавности од 23.11.2023. до 08.12.2023. године


Извештај комисије за избор др Далибора Николића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности 23.11.2023. до 23.12.2023. године


Извештај комисије за избор др Богдана Милићевића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 19.10.2023. до 18.11.2023. године


Извештај комисије за избор Наталије Алексић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 16.08.2023. до 15.09.2023. године


Извештај комисије за избор др Милоша Јовичића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 06.07.2023. до 05.08.2023. године


Извештај комисије за избор др Снежане Вуловић у звање виши научни сарадник

На увиду јавности 17.02.2023. до 19.03.2023. године


Извештај комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

На увиду јавности од 22.12.2022. до 06.01.2023. године


Извештај комисије за избор Настасије Николић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 15.12.2022. до 14.01.2023. године


Извештај комисије за избор др Александре Вуловић у звање научни сарадник

На увиду јавности од 17.11.2022. до 17.12.2022. године


Извештај комисије за избор др Јелене Живковић у звање научни сарадник

На увиду јавности од 20.10.2022. до 19.11.2022. године


Извештај комисије за избор Ангелине Цветановић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 23.08.2022. до 22.09.2022. године


Извештај комисије за избор Николе Јовића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 23.08.2022. до 22.09.2022. године


Извештај комисије за избор др Дубравке Живковић у звање виши научни сарадник

На увиду јавности 23.06.2022. до 23.07.2022. године


Извештај комисије за избор Милоша Анића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 16.05.2022. до 15.06.2022. године


Извештај комисије за избор Страхиње Миленковића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 16.05.2022. до 15.06.2022. године


Извештај комисије за поновни избор Славице Мачужић Савељић у звање асистент за ужу научну област Моторна возила и мотори

На увиду јавности од 17.02. до 04.03.2022. године


Извештај комисије за поновни избор Вукашина Славковића у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

На увиду јавности од 20.01. до 04.02.2022. године


Извештај комисије за поновни избор Тијане Шуштершич у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

На увиду јавности од 20.01. до 04.02.2022. године


Извештај комисије за поновни избор Николе Радовановића у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

На увиду јавности од 20.01. до 04.02.2022. године


Извештај комисије за избор др Николе Миливојевића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 23.12.2021. до 22.01.2022. године


Извештај комисије за избор др Небојше Јуришевића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 18.11.2021. до 18.12.2021. године


Извештај комисије за поновни избор Марка Делића у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 18.11.2021. до 03.12.2021. године


Извештај комисије за избор Јелене Николић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 15.11.2021. до 15.12.2021. године


Извештај комисије за избор Живане Јовановић Пешић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 15.11.2021. до 15.12.2021. године


Извештај комисије за избор др Арса Вукићевића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 21.10.2021. до 20.11.2021. године


Извештај комисије за избор Љубице Мудрић Станишковски у звање асистент за ужу научну област Примењена математика

На увиду јавности од 01.07. до 16.07.2021. године


Извештај комисије за избор Марије Савковић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 07.05.2021. до 06.06.2021. године


Извештај комисије за реизбор др Драгана Цветковића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 22.04.2021. до 22.05.2021. године


Извештај комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

 На увиду јавности од 25.12.2020. до 09.01.2021. године


Извештај комисије за избор др Небојше Абадића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 25.12.2020. до 24.01.2021. године


Извештај комисије за избор др Миљана Милошевића у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 22.10.2020. до 21.11.2020. године


Извештај комисије за избор Александра Нешовића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 19.09.2020. до 19.10.2020. године


Извештај комисије за избор др Јелене Митић у звање научни сарадник

На увиду јавности од 17.09.2020. до 17.10.2020. године


Извештај комисије за избор др Марије Захар Ђорђевић у звање научни сарадник

На увиду јавности од 17.09.2020. до 17.10.2020. године


Извештај комисије за избор Владимира Кочовића у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 27.08. до 26.09.2020. године


Извештај комисије за избор Николе Коматине у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 17.07.2020. до 16.08.2020. године


Извештај комисије за избор Смиљане Ђоровић у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 03.07.2020. до 02.08.2020. године


Извештај комисије за избор Николе Палића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности 23.06.2020. до 23.07.2020. године


Извештај комисије за избор др Николе Мијаиловића у звање научни сарадник

На увиду јавности од 23.04.2020. до 23.05.2020. године


Извештај комисије за избор Стефана Ђурића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности од 12.03.2020. до 11.04.2020. године


Извештај комисије за избор Душана Арсића у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

На увиду јавности од 20.02. до 21.03.2020. године


Извештај комисије за избор Богдана Милићевића у звање истраживач сарадник

На увиду јавности од 23.01.2020. до 22.02.2020. године


Извештај комисије за избор др Тијане Ђукић у звање виши научни сарадник

На увиду јавности од 23.01.2020. до 22.02.2020. године


Извештај комисије за избор Владимира Героског у звање истраживач сарадник

На увиду јавности од 23.01.2020. до 22.02.2020. године


Извештај комисије за избор Владимира Симића у звање истраживач сарадник

 На увиду јавности од 22.01.2020. до 21.02.2020. године


Извештај комисије за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област електротехника и рачунарство

 На увиду јавности од 24.12.2019. до 23.01.2020. године


Извештај комисије за избор др Жарка Милошевића у научно звање научни сарадник.

На увиду јавности од 21.11. до 21.12.2019. године.


Извештај комисије за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област машинске конструкције и механизација

На увиду јавности од 30.10. до 29.11.2019. године

 

Претрага