Центар за испитивање и прорачун машинских елемената и машинских система "Проф. др Вера Николић Станојевић"

CIPMES logo

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Катедра за машинске конструкције и механизацију

Центар за испитивање и прорачун машинских елемената и машинских система - ЦИПМЕС

Увод

Центар за испитивање и прорачун машинских елемената и машинских система – ЦИПМЕС налази се на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу у просторији Ц-ИВ-3. Центар окупља све заинтересоване наставнике и сараднике Катедре за машинске конструкције и механизацију, а по потреби се ангажују и остали наставници са Факултета, као и стручњаци из индустрије.  Активности Центра су везане за научно – истраживачки рад (израда докторских дисертација и писање научних радова), перманентно образовање (организовање обука и курсева намењених незапосленим инжењерима, као и инжењерима запосленим у области развоја производа), издавачку делатност, сарадњу са привредом, ...
Slika 1a Slika 1b
Слика 1: Простор Центра ЦИПМЕС (Ц-ИВ-3)

 

Активности

- Пројектовање машина и уређаја,

- Израда 3D модела и техничке документације,

- Параметарско моделирање,

- Превођење документације (2D у 3D и 3D у 2D),

- Прорачун машинских конструкција,

- Структурна анализа конструкција,

- Пројектовање опреме за испитивање преносника снаге,

- Брза израда прототипова,

- Реализација обука из области развоја производа,

- Издавачка делатност,

- Издавање сертификата за машинске елементе и системе,

- Организовање презентација производних програма компанија из области машинских конструкција, преносника снаге,

- Консалтинг,...

 

Резултати

- Израда уређаја за испитивање спојница код возила као и верификација резултата испитивања тањирастих опруга методом коначних елемената,

- Пројектовање затвореног кола снаге за испитивање зупчастих преносника,

- Дефинисање и прорачун  нове концепције разделника снаге R-170 за теренско возило Застава Ивецо,

- Израда већег броја прототипова механичких преносника снаге,

- Издавање три уџбеника, једне збирке задатака и једне монографије,

- Сертификовање великог броја машинских делова, уређаја и др.,

- Организовање девет обука из области развоја производа за незапослена лица у Крагујевцу, Београду, Нишу и Новом Саду,...

Опрема

- 3D принтер MAKERBOT REPLICATOR 2,

- Milling machine Roland MDX-40A.

Slika 2 Slika 3
Слика 2: 3D принтер MAKERBOT REPLICATOR 2 Слика 3: Milling machine Roland MDX-40A
Slika 4a image013 
   
Slika 4c image017
Слика 4: Направљени елементи и склопови

 

Међународни и национални пројекти

Међународни пројекти

-  TEMPUS пројекат  "Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina" -  530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR"

-  Развој компоненти и система мотора и возила (истраживање и развој нове синхронизације на мењачима за ново возило Застава) (1998-2001),

-  Механика композитних материјала (2002-2004),

-  Динамика и управљање активним конструкцијама (2002-2004),

-  Реални проблеми механике (2002-2004),

-  Истраживање и развој новог возила формуле точкова 4x4, укупне масе до 4 тоне (2002-2004).

 

Референце

-  Уређај за испитивање спојница код возила,  ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ - Институт за аутомобиле,

-  Затворено коло снаге за испитивање зупчастих преносника снаге, ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ - Институт за аутомобиле,

-  Анализа конструкција планетарних механизама из програма ”14. Октобар” из Крушевца методом коначних елемената,

-  Прорацун и дефинисање нове концепције разделника снаге R-170 за теренско возило, Застава Iveco,

-  Пројектовање двостепеног циклоредуктора нове концепције,

-  Велики број функционалних модела машинских система урађених кроз магистаске тезе и докторске дисертације,

-  Издавање великог броја сертификата за машинске елементе и системе (Ауто RELI – Крагујевац, Металопластика – Крагујевац,Mermis – Крагујевац, Pakprom – Крагујевац, EMA – Кнић Крагујевац,...).

Издавачка делатност

  1. В. Николић: Машински елементи – теорија и примери, 1995,

  2. В. Николић: Механичка анализа елемената зупчастих преносника – монографија, 1999,

  3. Н. Марјановић: Методе конструисања, 1999,

  4. В. Николић: Машински елементи – теорија, прорачун, примери, 2004,

  5. В. Николић, З. Ђорђевић, М. Благојевић: Машински елементи – збирка задатака, 2008.

 

Најважнији резултати

Прототипови

-  Двостепени циклоредуктор нове концепције,

-  Разделник снаге R-170 за теренско возило - ZASTAVA IVECO,

-  Затворено коло снаге за испитивање зупчастих преносника снаге.

Обуке

-  Прорачун машинских елемената коришћењем савремених софтвера (циљна група: инжењери машинства),

-  Специјални преносници снаге (циљна група: инжењери машинства),

-  Преносници снаге код обновљивих извора енергије (циљна група: инжењери машинства),

-  Компјутерска анализа конструкција (циљна група: инжењери машинства),

-  Динамичка анализа механичких преносника снаге (циљна група: инжењери машинства).

image019 image021
Слика 5: Обука „Прорачун машинских елемената коришћењем савремених софтвера“

 

У оквиру Центра је формирана секција „Иновације машинских елемената – ИМЕ“. Превасходни циљ постојања секције је припрема студената Факултета инжењерских наука за такмичење из Машинских елемената на машинијадама (на претходне две машинијаде наши студенти су освојили прво место). Такође, у оквиру секције организујемо и додатни рад са заинтересованим студентима из области машинских елемената. На расположивој опреми ЦИПМЕС-а израђујемо моделе машинских елемената и машинских склопова у циљу лакшег савладавања градива.

image023 image025
image027 image029

Слика 6: Чланови секције Иновације машинских елемената – ИМЕ

 

image031
Слика 7: Победници на машинијадама 2014. и 2015. године из Машинских елемената: Стефан Илић и Марко Антонијевић

Управник Центра:

Проф. др Мирко Благојевић, ред. проф.

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Технички секретар Центра:

Милош Матејић, асистент

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Претрага