Цeнтaр зa кoмпoзитнe и нoвe мaтeриjaлe

Центар за композитне и нове материјале Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, бави се образовном делатношћу и пружањем услуга у области проучавања, тестирања и примене нових материјала. У центру се одржавају курсеви у оквиру основних, мастер и докторских студија на Факултету инжењwрских наука, као и редовни курсеви за организоване групе.

Намена центра:

- образовање у области технологија нових материјала,
- пружање услуга у имплементацији нових материјала у инжењерској пракси,
- израда техничко технолошке документације,
- израда база података комерцијално расположивих композита,
- примена композитних и нових материјала у индустрији моторних возила, наменској производњи, грађевинарству итд.

Своје делатности Центар у највећем делу обавља у просторији Ц-1-2.

Центар своју делатност заснива на принципима актуелности истраживања и потребе коју исказује привреда у ужем и ширем окружењу. Центар је, после вишегодишњег деловања у оквиру лабораторије за композитне материјале и инжењерски софтвер, основан 2006. и бави се теоријским, експерименталним и развојним истраживањима примене композитних и нових материјала у индустрији моторних возила, наменској индустрији и грађевинарству.

Предмет истраживања је допуна базе података добијене у основним и примењеним истраживањима материјала са израженим анизотропним карактеристикама, као што су композити и ламинати, као и специфичностима конституената, са цилјем примене у различитим областима технике. Предмет интересовања центра су и истраживања нових материјала, чије разумевање омогућује оптималну примену у широкој лепези техничких проблема.

Практични цилј центра је унапређење аналитичких и нумеричких алата за процену понашања структуре, које се верификују кроз лабораторијских тестове и извођење реалних конструкција. Развијене методе могу да се користе универзално у свим гранама технике које користе метеријале са посебним захтевима.

Резултати испитивања имају посебан значај за конструкторе, који на лак начин долазе до релевантних података потребних за коначну одлуку о карактеристикама материјала који ће бити употреблјени. Познавање допустивих и остварених напонских стања је предуслов за извршење процеса оптимизације којим се из читаве фамилије композитних конфигурација бира најповолјнија по неком од задатих критеријума оптималности.

Посебна пажња била је посвећена композитима са полимерном матрицом, композитима са металном матрицом и ламинатима. Мора да се, међутим, има на уму да интеракција било које компоненте са околином може знатно да утиче на особине и могућности композита.

Centar za kompozite i nove materijale image001  Centar za kompozite i nove materijale image002 
 Centar za kompozite i nove materijale image003  Centar za kompozite i nove materijale image004

Примeнa кoмпoзитних пaнeлa типa „Aлукoбoнд“ и лaминирaнoг стaклa

Композити са матрицом од епокси смоле захтевају посебну припрему за експериментално испитивање. Широка примена епокси смоле као матрице је базирана на њеној изванредној особини топлог квашења. У новије време, међутим, има све више нових смола са поболјшаним могућностима код којих је и ова особина поболјшана. У већини случајева, у којима се изводи заштитни слој, тешко је постићи и одржати услове 100% без дефеката.

Такође, центар се бави и новим функционално градијентним материјалима, њиховим механичким карактеристикама и применом у широкој лепези техничких проблема.

Истраживачи који своја истраживања обављају у оквиру Центра за композитне и нове материјале, са успехом су одбранили докторске дисертације, такође је и велики број студената при изради мастер, дипломских и завршних испита, део истраживања обавио под окриљем Центра.

Као илустрацију делатности центра наводимо да је реализовано неколико техничких решења везаних за композитне и ламинатне структуре, остварених кроз истраживања у оквиру пројеката финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој и од стране „Комерц Инвеста“-а из Београда по Уговору о директној техничкој сарадњи.

Упрaвник центра др Гoрдaнa Бoгдaнoвић, редовни прoфeсoр

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Претрага