Цeнтaр зa рeвитaлизaциjу индустриjских систeмa

temp01Центар за ревитализацију индустријских система основан је 1993. године одлуком бр. 01-460 / 3 од 7. октобра 1993 .; са Машинског факултета у Крагујевцу. Центар за ревитализацију индустријских система делује у оквиру Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Центар има радни и изложбени простор од 80м2 и окупља велики број професора са катедре за производну инжењерство. Операције Центра укључују, према потреби, лабораторију за сечење и трибологију метала и велики број других лабораторија и центара са значајним материјалним и људским потенцијалом. Центар за ревитализацију индустријских система такође окупља велики број признатих стручњака за индустријску праксу у широј области производног машинског инжењерства.

Центар је основан са циљем да окупи стручњаке научноистраживачких институција и стручњаке из индустрије и да примјени теоријска и инжењерска знања и идеје на нове технологије и производе. Од свог формирања 1993. године до данас, у оквиру Центра за ревитализацију индустријских система реализован је низ пројеката за потребе домаћег и страног тржишта. Бројни ови пројекти резултирали су реализацијом потпуно нових техничких решења за специјалне машине, прибор, алате, мерне уређаје и наставна помагала. Центар је отворен за сарадњу с компанијама које желе надоградити постојеће производне програме и компанијама које желе лансирати нове производе на тржиште.

Менаџер центра др Милан Ерић, редовни професор

Сајту центра можете приступити на адреси http://cris.fink.rs

Претрага