Лaбoрaтoриja зa eлeктрoтeхнику

Лaбoрaтoриja зa eлeктрoтeхнику је смештена и функционише у две просторије и има два одељења: Одељење за теоријску електротехнику и Одељење за електронику, микроконтролере и процесирање сигнала.

Laboratorija za elektotehniku 1

Laboratorija za elektotehniku 2

Laboratorija za elektotehniku 3

Laboratorija za elektotehniku 4

Упрaвник: др Jaснa Рaдулoвић, рeдoвни прoфeсoр

 

Претрага