Лaбoрaтoриja зa напредне материјале и биомиметику

Образовна делатност лабораторије се огледа у извођењу лабораторијских вежби и практичне наставе из следећих предмета на основним, мастер и докторским студијама:
− Мерење и управљање
− Мерење, контрола и квалитет
− Биоматеријали
− Наноматеријали у биоижењерству
− Микро и нанотехнологије
− Технологије модификације површина

Научно-истраживачка делатност обухвата извођење експеримената кроз научноистраживачки рад.

Сарадња са привредним и образовним организацијама огледа се у трансферу знања и извођењу обука из области карактеризације материјала и развоја нових материјала и материјалних структура.

Опрема лабораторије:

− Спектрометар, Interspec 301-X Portable Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR), 
− Уређај за испитивање материјала, Brookfield CT3 Texture Analyser, 
− Микроскоп, Meiji Techno Microscopes, STM8T, 
− Дигитални микроскоп Levenhuk, инв.бр. 08504, Факултет инжењерских наука
− 3Д штампач за меке материјале, 3D Bioprinter Tissue Scribe, 3D Cultures, 
− 3Д штампач за метал, iro3d metal 3D printer, 
− Аналитичка вага, RAD WAG AS 220.R2, 
− Водено купатило, 1052 GFL, 
− Ласерски систем за сечење, LaserCut 1209, 
− Плазма систем за сечење, FlameCut 2513, 
− Уређај за брушење и полирање узорака, HITECH EUROPE MP311 Manual polisher, 
− Млин за млевење материјала, IKA ID: 16036.00, Crushing / Zerkleinern M20, 
− Рачунари, 
− Штампач, 
− Рачунар.

 BioMatLab elaborat 2 BioMatLab elaborat 3 
Спектрометар, Interspec 301-X Portable Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) Уређај за испитивање материјала, Brookfield CT3 Texture Analyser
 BioMatLab elaborat 4  BioMatLab elaborat 5
 Микроскоп, Meiji Techno Microscopes  3Д штампач за меке материјале, 3D Bioprinter Tissue Scribe, 3D Cultures
 BioMatLab elaborat 6  BioMatLab elaborat 7
 3Д штампач за метал, iro3d metal 3D printer  Млин за млевење материјала, IKA M20
 BioMatLab elaborat 8  BioMatLab elaborat 9
 Ласерски систем за сечење, LaserCut  Плазма систем за сечење, FlameCut 2513

Простор лабораторије:

BioMetLab3.jpg

 Сарадници лабораторије:

1. Фатима Живић, оснивач, ванредни професор
2. Драган Адамовић, редовни професор
3. Никола Которчевић, сарадник


Упрaвник лaбoрaтoриje: Др Фатима Живић, ванредни прoфeсoр

 

Претрага