Милош Милосављевић

MilosMilosavljevic

Милош Милосављевић

Телефон: + 381 34 335990 лок. 704

Служба: Техничка служба

Радно место: Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања

Претрага