Понуда за набавку услуга – рециклажа и набавка тонера

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 26.11.2020. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

  1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
  1. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
  1. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/
  1. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка услуга – рециклажа и набавка тонера
  1. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
  1. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 30.11.2020. године до 11.00 часова.
  1. Понуде се могу поднети лично на адресу наручиоца (Сестре Јањић 6) или путем маила на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.
  1. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 30.11.2020 у 11.15 часова у просторијама наручиоца.
  1. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  2. Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива

Позив за подношење понуда - WORD

Претрага