(2007) - Виртуaлни инжeњeринг-Прoф.Др Вeснa Maндић

virtualni inzenjering 

Наслов: (2007) - Виртуални инжењеринг-Проф.Др Весна Мандић

Тип: Универзитетски уџбеник-приручник

Аутори: Проф.др Весна Мандић

Резиме: 

ВИРТУЕЛНИ ИНЖЕЊЕРИНГ је превасходно намењен студентима академских студија Машинства,који ће имати прилику,читајући ову књигу,да пре свега препознају значај увођења ICT технологија и технологија виртуелног инжењеринга у области инжењерског пројектовања и процеса.Као резултат брзог развоја ICT технологија,моћних хардверских и софтверских компоненти рацунара,специјализованих софтвера и опреме,који подржавају технологије виртуелног инжењеринга,предавачи у академским установама су принуђени да понуде сасвим нове начинеедукације кроз нове курсеве,који ће омогућити студентима да стекну практична знања и вештине које тржиште захтева. Циљ аутора је да се у књизи концизно изложе све технологије виртуелног инжењеринга,начини њихове интеграције,као и да се укаже на предности које оне нуде,како би се традиционални процеси пројектовања унапредили и донекле приближили онима који се успешно примењују у свету.

Садржај: 

1.Принципи интегрисаног развоја производа и процеса 
2.Значај и примена иновативних технологија виртуелног инжењеринга 
3.CAD/CAM/CAE Системи 
4.Нумеричке симулације процеса 
5.Брза израда прототипова 
6.Реверзни инжрњеринг 
7.Виртуелна реалност,визуелизација и технике симулације 
8.Уређаји за виртуелну реалност 
9.Интеграција технологаја и виртуелног инзењеринга 
10.Литература

Претрага