(2008) - Moтoрнa вoзилa и мoтoри oпрeмa – Прoф.др Рaдивoje Пeшић

motorna vozila i motori oprema 

Наслов: Моторна возила и мотори опрема

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Радивоје Пешић, Др Снежана Петковић, Др Стеван Веиновић

Резиме: 

Ова књига није само универзитетски уџбеник него и технички приручник који обучава корисника возила за оптималну експлоатацију и одржавање. Са друге стране, она може послужити младим инжењерима да постану експерти који проширивањем својих знања савлађују технике пројектовања и коришћења вештачке интелигенције.

Садржај: 

1.Термодинамичке основе за добијање рада 
2. Опрема возила са ОТО моторима 
3. Опрема возила са DIZEL моторима 
4. Стандарди и скраћенице за возила 
5. Литература

Претрага