(2003) - Хидродинамички преносници снаге у агрегатима моторних возила–Проф.др Божидар В. Kрстић

Наслов: Хидродинамички преносници снаге у агрегатима моторних возила - Проф.др Божидар В. Kрстић

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Божидар В. Kрстић

Резиме:

Монографија је намењена ширем кругу стручњака који се баве не било који начин проблематиком хидродинамичких преносника снаге. Материја изложена у монографији може бити од користи и студентима одговарајућих усмерења на техничким факултетима.

Садржај:

1.Увод
2.Хидродинамички преносници снаге и њихове радне карактеристике
3.Могућа решења хидродинамичких преносника снаге и хидродинамичкозупчастих мењача за примену у моторним возилима
4.Заједнички рад хидродинамичких преносника снаге и погонских мотора
5.Истаживање кретања флуида у радном простору хидродинамичких преносника снаге ради одређивањањеговог најприхватљивијег облика и постизања задовољавајућих експлоатационо-тахничких карактеристика
6.Одређивање погинских карактеристика хидродиманичке спојнице
7.Литература

Претрага