(2003) - Машински материјали-Проф.др Милорад Јовановић,др Драган Адамовић,др Вукић Лазић,мр Над

masinski materijali

Наслов: (2003) - Машински материјали-Проф.Др Милорад Јовановић, Др Драган Адамовић,Др Вукић Лазић, мр Нада Ратковић

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Милорад Јовановић, Др драган Адамовић, Др Вукић Лазић,Мр Нада Ратковић

Резиме:

На свим Машинским факултетима и вишим школама слуша предмет Машински материјали. Упоследње време се као конструкциони материјали постепено уводе полимери, композити и керамике, а у нешто мањој мери и техничко дрво и прерађевине од дрвета.Због тога се на већини техничких факултета код нас и у свету, наставни програми проширују у поглављима о савременим техничким материјалима и напредним технологијама.

Садржај:

1.Опште карактеристике материјала
2.Понашање материјала при деловању спољних сила
3.Основи кристализације метала и легура
4.Легуре гвожђа
5.Основи фазних промена у металним системима
6.Фазне промене у чврстом стању код челика
7.Термичка обрада челика(ТО)
8.Добијање сировог гвожђа,челика и ливеног гвожђа
9.Подела челика
10.Легуре за ливење
11.Обојени метали и њихове легуре
12.Kорозија
13.Kерамички материјали,стакло и металургија праха
14.Полимерни материјали
15.Техничко дрво и папир
16.Литература

Претрага