(2003) - Теоријске основе пројектовања аутобуса-Проф. Др Мирослав Демић,Проф.Др Ђорђе Дилигенски

tehnicka eksplatacija motornih vozila

Наслов: (2003) - Теоријске основе пројектовања аутобуса-Проф. Др Мирослав Демић,Проф.Др Ђорђе Дилигенски

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Мирослав Демић,др Ђорђе Дилигенски

Резиме:

Kњига“Теоријске основе пројектовања аутобуса“ је монографског карактера.Првенствено је намењена пројектантима аутобуса,али може користити и студентима смера за моторна возила и моторе на машинским и сродним техничким факултетима.Због сложености материје и захтева за што сажетијом књигом,верујемо да су учињени и пропусти,па су нам сугестије поштованих читалаца добродошле.

Садржај:

1.Увод
2.Општа класификација аутобуса
3.Експлоатациони услови аутобуса
4.Фазе пројектовања аутобуса
5.Основи ергономије аутобуса
6.Избор концепције аутобуса
7.Избор параметара погонске групе аутобуса
8.Избор параметара система аутобуса
9.Поступак израде идејног пројекта аутобуса
10.Основи виртуалног пројектовања аутобуса
11.Прилози

 

Претрага