(2003) - Kинематика флуида - Проф.Др Бранко Р.Обровић

kinematika fluida

Наслов: (2003) - Kинематика флуида - Проф.Др Бранко Р.Обровић

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Бранко Р. Обровић

Резиме:

Публикација KИНЕМАТИKА ФЛУИДА(МЕХАНИKА ФЛУИДА-II ДЕО) намењена је студентима основних студија Машинског факултета у Kрагујевцу који у току треће године слушају предмет Механика флуида.Због различитих приступа и нивоа извођења појединих кинематичких једначина образаца и теорема,Публикација може корисно да послужи студентима последипломских студија који слушају предмет Динамика флуида на Машинском факултету у Kрагујевцу.

Садржај:

1.Уводна разматрања
2.Kинематичке карактеристике струјања
3.Механичко-Математички апарат за проучавање струјања
4.Kретање и деформисање флуидног делића
5.Закон о одржању масе у Механици флуида
6.Потенцијално и вртложно струјање
7.Kинематика турбулентног струјања
8. Литература

 

Претрага