(2003) - Модификовање површина - Др Богдан Васиљевић, Др Богдан Недић

modifikovanje povrsina

Наслов: (2003) - Модификовање површина - Др Богдан Васиљевић,Др Богдан Недић

Тип: Помоћни универзитетски удћбеник-приручник

Аутори: Др Богдан Васиљевић, Др Богдан Недић

Резиме:

Преглед метода и технологија модификовања површина,изложен у приручнику,има задатак да пружи основња знања,не претендујући да обухвати и детаљно анализира све поступке који се користе у овој јако широкој и сложеној области.Теоријске основе технологија површина су мултидисциплинарне и захтевају комплексно познавање физике,хемије,металургије,механике итд,што често преватилази знања студената и стручњака у пракси.Основна намена овог приручника је да студентима завршне године Машинског факултета у Kрагујевцу,на смру производно машинство,олакша израду семинарских радова и полагање испита из предмета Технологија површина.

Садржај:

1.Модификовање површина
2.Структура и карактеристике површинских слојева
3.Технологије припреме површина за модификовање
4.Врсте и технологије наношења превлака
5.Технологије модификовања површинских слојева
6.Методе испитивања модификованих површина
7.Литература

Претрага