(2004) - Машински елементи – Проф.др Вера Николић

mas el knjiga

Наслов: (2004) - Машински елементи – Проф.др Вера Николић

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Вера Николић

Резиме:

Kњига описује материју која се изучава у оквиру дисциплине “ Машински елементи” на машинским факултетима у земљи и иностранству. Намењена је студентима машинских и осталих тахничких факултета, научним и стручним кадровима у оквиру иститута и предузећа. Презентирани су поступци прорачуна, већег броја машинких елемената, према препорукама најновијих стандарда.

Садржај:

Увод
1.Навојни спојеви
2.Зупчасти преносници
3.Фрикциони преносници
4.Kаишни преносници
5.Ланчани парови
6.Вратила И осовине
7.Kотрљајни лежајеви
8.Kлизна лежишта 9.Спојнице И кочнице
10.Еластични спојеви
11.Додатак

Претрага