(2003) - Збирка решених задатака из математике 1,Др Мирослава Петровић-Торгашев,Мр Мирјана Лазић

zbirka resenih zadataka matematika

Наслов: (2003) - Збирка решених задатака из математике 1 ,Др Мирослава Петовић-Торгашев,Мр Мирјана Лазић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Др Мирослава Петровић-Торгашев,Мр Мирјана Лазић

Резиме:

Ова збирка задатака написана је према важећем програму предмета Математика 1 на Машинском факултету у Kрагујевцу.Збирка садрзи велики број комплетно урађених задатака из свих области које су заступљене програмом овог предмета.

Садржај:

1.Векторски простори
2.Матрице
3. Детерминанте
4.Ађугована и универзна матрица
5.Ранг матрице
6.Системи линеарних једначина
7.Векторска алгебра
8.Аналитичка геометрија
9.Једначине цилиндра и конуса
10.Реални бројеви
11.Реални низови
12.Граничне вредности функцуја
13.Непрекидност функције
14.Извод функције
15.Неодређени интеграл
16.Одређени интеграл
17.Несвојствени интеграл
18.Неке примене интеграла
19.Функције више промењљивих
20.Литература

Претрага