(2004) - Управљање чврстим отпадом– Проф.др Небојша Јовичић

upravljanje cvrstim otpadom

Наслов: (2004) - Управљање чврстим отпадом– Проф.др Небојша Јовичић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник - скрипта

Аутори: Проф.др Небојша Јовичић

Резиме:

Ова књига је првенствено намењена студентима Kатедре за енергетику и процесну технику који слушају предмет Технологије и опрема за депоновање чврстог отпада, али могу га користити и сви они који желе да се упознају са овом проблематиком.

Садржај:

1.Основе управљања чврстим отпадом
2.Управљање чврстим отпадом у Србији
3.Регионални план управљања комуналним отпадом
4.Литература

 

Претрага