(2004) - Софтверска решења CAD/CAM система– Доц.др Горан Девеџић

softverska resenja

Наслов: (2004) - Софтверска решења CAD/CAM система– Доц.др Горан Девеџић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Доц.др Горан Девеџић

Резиме:

Kњига представља водич кроз принципе, концепте, постулате, стратегије и филозофије на којима су CAD/CAM софтверски системи створени и којима су омогућене имплементације савременог инжењерског деловања. Kњига не негира значај и потребу за традиционалним инжењерским знањима, штавише, она их наглашава, али на други начин – као непходну и нужну основу за стварање рашања која омогућавају ови саврамени софтверски системи.

Садржај:

1. Увод
2. Основни концепти MDPA система
3. Принципи MDPA система
4. CAD системи
5. CAPP системи
6. CAM системи
7. Литература

Претрага