(2005) - Брза израда прототипова– Проф.др Ненад Грујовић

brza izrada prototipova

Наслов: (2005) - Брза израда прототипова– Проф.др Ненад Грујовић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Ненад Грујовић

Резиме:

Брза израда прототипова је нова појава у индустрији која треба да реши проблем и ограничења традиционалних метода. Постоје разне методе брзе израде прототипова и све оне имају једну заједничку особину: кратко време израде прототипа. Уместо да се одређени делови израђују недељама сада је потребно неколико дана, у неким случајевима и неколико сати. Па ипак, недостатак свих ових метода је израда делова од материјала који се не користи за крајњи производ.

Садржај:

1. Брза израда прототипова
2. Принципи и примене RP технологија
3. Софтверске основе RP технологија
4. Брза израда алата
5. Нова подешавања у RP технологијама
6. Прилози
7. Литература

 

Претрага