(2005) - Развој и примена теорије поузданости– Проф.др Добривоје Ћатић

razvoj i primena

Наслов: (2005) - Развој и примена теорије поузданости– Проф.др Добривоје Ћатић

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Добривоје Ћатић

Резиме:

Монографија обухвата теоријска разматрања, развој нових метода и поступака, развој софтвера и практичну примену развијених модела и програмских пакета на реалним машинским системима.Материја изложена у књизи представља заокружену целину, почев од анализе система са аспекта отказа саставних елеменета, преко утврђивања критичних целина које ограницавајуће делују на поуздан и сигуран рад система, одређивања планова скраћених испитивања, спровођења испитивања и на крају одређивања показатеља поузданости.

Садржај:

1. Увод
2. Значај примене теорије поузданости
3. Анализа поузданости машинских система методом стабле догађаја
4. Анализа начина и последица отказа
5. Убрзана испитивања за оцену поузданости
6. Одређивање закона расподеле времена рада до отказа
7. Експериментално- статичко одређивање модела поузданости критичних целина система за управљање и кочење лаких привредних возила
8. Литература

Претрага