(2005) - Моделирање и симулација у обради деформисањем– Проф.др Весна Мандић

modeliranje i simulacija

Наслов: (2005) - Моделирање и симулација у обради деформисањем– Проф.др Весна Мандић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник - скрипта

Аутори: Проф.др Весна Мандић

Резиме:

Наставна материја која је обрађена у овој скрипти је намењена студентима Машинског факултета у Kрагујевцу који слушају предмет Моделирање и симулација у обради деформисањем. Циљ аутора је да се презентују само основе моделирања и методе коначних елемената, без теоријских релација које иначе постоје у литературе, на коју се читаоци упућују, већ више аспекти практичне примене у симулацији различитих процеса обраде деформосањем. Приказани су неки од резултата моделирања и симулације процеса ковања, истискивања, утискивања, обликовања цеви, нет-схапе обраде, који су последњих година реализовани на Машинском факултету у Kрагујевцу, при лабораторији за обраду деформисањем.

Садржај:

1. Значај моделирања и симулације у обради деформосањем
2. Метода физичког моделирања
3. Метода коначних елемената
4. Алати за нумеричку симулацију
5. Деформациони отпор, крива течења материјала, утицајни фактори
6. Kонтактно трење у процесима обраде деформосањем и у моделним експериментима
7. Унапређење пројектовања процеса и алата применом моделирања и МKЕ симулације
8. Примери моделирања и МKЕ симулације реализовани на Машинском факултету у Kрагујевцу

Претрага