(2005) - Управљање еколошким и енергетским пројектима– Проф.др Милун Бабић

upravljanje ekoloskim 

Наслов: (2005) - Управљање еколошким и енергетским пројектима– Проф.др Милун Бабић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник-скрипта

Аутори: Проф.др Милун Бабић,дипл.инж. Радослав Вуловић

Резиме:

Ова скрипта намењена је студентима смерова за “Енерго и еко менаџмент” и “Енергетика и процесна техника” Машинског факултета у Kрагујевцу за савлађивање градива које се слуша у оквиру предмета “Управљање еколошким и енергетским пројектима”. Публикација може корисно послужити и као приручник свима онима који се баве управљањем, или реализацијом, разних пројеката, а посебно оних који се раде у сарадњи са ЕУ и другим мађународним асоцијацијама и заједницама.

Садржај:

1. Законски оквири управљања животном срадином
2. Управљање пројектним циклусом (Prolect Cicle Menagement) међународни извори срадстава
3. Основе финансијског менаџмента
4. Прилози
5. Програми за локалне заједнице
6. Речник термина

Претрага