(2006) - Методичка збирка задатака из моторних возила– Проф.др Јованка Лукић

metodicka zbirka iz motornih

Наслов: (2006) - Методичка збирка задатака из моторних возила– Проф.др Јованка Лукић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Радивоје Пешић, Др Снежана Петковић, Др Стеван Веиновић

Резиме:

Методичка збирка задатака из моторних возила је помоћни универзитетски уџбеник намењен студентима који слушају предмет Моторна возила. У збирци се налазе задаци који нису обухваћени постојећим збиркама задатака из области моторних возила.

Садржај:

1. Kотрљање точка
2. Положај тежишта
3. Отпори кретању возила
4. Динамичке реакције тла
5. Перформансе возила
6. Kочење возила
7. Стабилност возила
8. Литература

Претрага