(2006) - CAD/CAM технологије– Проф.др Горан Девеџић

Image

Наслов: (2006) - CAD/CAM технологије– Проф.др Горан Девеџић

Тип: Помоћни уџбеник

Аутори: Проф.др Горан Девеџић

Резиме:

Намера је била извршити, на известан начин, систематизацију концепата и принципа који су основа сваког од најчешће примењиваних система за просторно (3D, запреминско, “солид”) моделирање производа и процеса. Циљ изложене материје је да у кратким цртама опише суштину функционисања данашњих CAD/CAM технологија и укаже на значај њихове примене.

Садржај:

1. Основе CAD/CAM технологија
2. Принципи CAD/CAM технологија
3. CAD технологије
4. CAD и CNC технологије
5. Knowledgeware технологије
6. Размена податека о производима и процесима
7. Литература

 

Претрага