(2006) Динамика процеса резања – Проф.др Богдан Недић

Image

Наслов: (2006) - Динамика процеса резања– Проф.др Богдан Недић

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Богдан Недић

Резиме:

Сви процеси и појаве се дешавају у локализованој зони разања имају, не статички, већ изразито динамички карактер условљен промењивом дубином разања, нехомогеношћу матаријала предмета обраде, динамичким карактером процеса формирања струготине, стварањем и разарењем наслага на резном клину, нестабилношћу система алат- предмет обраде- машина, геометријом предмета обраде.

Садржај:

1. Увод
2. Динамички карактер процеса обраде резањем
3. Управљање процесом обраде резањем
4. Динамичко понашање алата у обради стругањем
5. Динамичко понашање предмета обраде
6. Експериментална испитивања динамичких карактеристика отпора резања
7. Амплитудно фреквентне карактеристике параметара процеса обраде резањем
8. Утицај хабања алата на карактеристике процеса резања
9. Развој мониторинг система
10. Литература

Претрага