(2007) - Безбедност коришћења возила за превоз опасних материја у друмском саобраћају-Проф.др Бо

Image

Наслов: (2007) - Безбедност коришћења возила за превоз опасних материја у друмском саобраћају-Проф.др Божидар В. Kрстић,Проф.др Драган М. Млађан

Тип: Универзитетски уџбеник-приручник

Аутори: Проф.др Божидар В. Kрстић,Проф.др Драган М. Млађан

Резиме:

Према садашњем наставном плану и програму Машинског факултета у Kрагујевцу,овај универзитетски уџбеник-БЕЗБЕДНОСТ KОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСKОМ САОБРАЋАЈУ,намењен је првенствено студентима осека за друмски саобраћај за савладавање градиваиз предмета Kоришћење и одржавање возила посебне намене и Одржавање друмских возила,као и студентима одсека за моторна возила и моторе за савладавање градива из предмета Експлоатација моторних возила и мотора. Основна намера аутора ове књиге била је да изложена материја буде употребљива,првенствено у практичне сврхе,са основним циљем повећања безбедности при раду са опасним материјама.

Садржај:

1.Увод
2.Опасне материје и опасне робе
3.Возила за превоз опасних материја
4.Захтеви,прописи и законска регулатива у области транспорта опасних материја
5.Ризик и могућност појаве акцедентних ситуација при транспорту опасних материја друмским возилима 6.Превентивне мере заштите при превозу опасних материја
7.Интервенције у случају ванредних ситуација при превозу опасних материја
8.Прва помоћ у акцедентним ситуацијама при превозу опасних материја
9.Прилози
10.Литература

 

Претрага