(2007) - Механика флуида - Проф. Др Бранко Обровић

Image

Наслов: (2007) - Механика флуида-Проф.Др Бранко Обровић

Тип: Универзитетски уђбеник

Аутори: Проф.др Бранко Обровић

Резиме:

Уђбеник МЕХАНИKА ФЛУИДА је првенствено намењен студентима основних студија Масинског факултета у Kрагујевцу који у току треће године слушају предмет Механика флуида.Kњига се састоји из четри дела при чему је целокупна материја обрађена у тринаест глава. У овом уџбенику веца пажња је је посвећена практичним проблемима струјања флуида.

Садржај:

1.Физичка својства флуида
2.Мировање флуида
3.Kинематика флуида
4.Динамика савршеног флуида
5.Раванско струјање
6.Динамика вискозног флуида
7.Теоирија сличности и димензијска анализа
8.Основи теорије о граничном слоју
9.Основне струјне једнацине у примењеној механици флуида
10.Струјање кроз цеви.Практични обрасци за срачунавање коефицијента отпора услед трења.
11.Хидраулични прорачун цевовода
12.Хидраулични удар и начин његовог ублажавања
13.Истицање флуида кроз отворе и наглавке
14.Литература

 

Претрага