(2007) - Менаџмент производним и информационо комуникационим технологијама- Проф.др Славко

menadzmenp proizvodnim i informaciono

Наслов: (2007) - Менаџмент производним и информационо комуникационим технологијама- Проф.др Славко Арсовски,Проф.др Зора Арсовски, др.Миљко Kокић

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Славко Арсовски,Проф.др Зора Арсовски, др.Миљко Kокић

Резиме:

Менаџмент технологијама је интердисциплинарна област која се брзо развија,како због развоја теорије и праксе менаџмента и нових технологија, тако и нове,интердисциплинарне,науке која развија и сопствене науцне методе и принципе.Резултати истраживамја ових технологија су у великој мери први пут саопштени,па су рецензенти проценили да ова књига има монографски карактер. Овај сложени истраживацки и издавацки подухват аутори су планирали и спровели у дужем периоду,бореци се са старим и новим делима и изазовима,како у делу ибора проблема,нацина решавања,тако и нацина и обима презентације.

Садржај:

1. Поставка проблема
2. Менаџмент технологијама
3. Менаџмент производним технологијама
4. Менаџмент информационо-комуникационим технологијама
5. Литература

Претрага