(2007) – Kомплексна дијагностика ротора- Проф.др Бранислав Јеремић,Проф .др Петар Тодоровић

Kompleksna dijagnostika rotora2

Наслов: (2007) – Kомплексна дијагностика ротора- Проф.др Бранислав Јеремић,Проф .др Петар Тодоровић

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Бранислав Јеремић,Проф .др Петар Тодоровић

Резиме:

У овој монографији је приказан развој и имплементација оргиналног приступа проблему Kомплексне дијагностике ротора.Основна метода техничке дијагностике за идентификацију Стања ротационих машина,са аспекта њиховог динамичког понашања,је анализа вибрација. Експериментална истраживања са прегледом карактеристичних резултата,систематизација и вредновање научних резултата експерименталних истраживања су детаљно описани. Аутори се надају да ће монографија бити од велике користи студентима завршних година И студентима докторских студија који изучавају феномене при осцилаторном понашању ротационих машина,као и инжењерима из праксе који се баве вибро дијагностиком.

Садржај:

1.Уводна разматрања
2.Теоријска поставка проблема са објективизацијом релативних утицаја на динамичко понашање ротора. 3.Дијагностичке методе за идентификацију стања ротора
4.Истраживање и развој концепта и конструкција пробног стола за комплексну дијагностику ротора
5.Развој система за аквизицију података
6.Верификација развијеног система за комплексну дујагностику ротора
7.Експериментална истраживања,систематизација и вредновање научних резултата
8.Закључна разматрања
9.Литература

Претрага