(2007) - Менаџмент процесима– Проф.др Славко Арсовски

menadzment procesima

Наслов: (2007) - Менаџмент процесима– Проф.др Славко Арсовски

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Славко Арсовски

Резиме:

У овој књизи дати су теоријски и практични аспекти примене процесног и слојевитог пристипа. С обзиром да је немогуће објаснити у једној књизи, предвиђено је издавање још пет књига које би обрађивале аспекте процесног приступа. Неке од ових књига ће бити мографског карактера, а неке приручници за практичну примену.

Садржај:

1.Процесни приступ
2. Процесно оријентисани системи
3. Процесно оријентисани систем менаџмента квалитетом (POQMS)
4. Дефинисање процеса
5. Менаџмент процесима
6. Праћење процеса
7. Унапређење процеса
8. Управљање пројектом развоја и имплементације POQMS
9. Литература

Претрага