(2007) - Упрaвљaњe лaб. прoцeсимa пoсрeдствoм интeрнeтa - M.Maтиjeвић, В.Рaнкoвиц, M.Стeфaнoвић

Наслов: CIM системи

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: др Милан Матијевић, ванредни професор, др Владимир Цвјетковић, доцент, Институт за Физику, ПМФ у Крагујевцу др Весна Ранковић, доцент, др Миладин Стефановић, доцент Машинског факултета у Крагујевцу

Резиме: 

Овај лабораторијски практикум је настао као резултат пројекта eLTF 8093-019/2006, који је подржала и финансирала WUS Austria. Његова намена је да подржи развој Web Лабораторије Универзитета у Крагујевцу (http://weblab.kg.ac.yu), и наставу из више предмета, који се предају на Универзитету у Крагујевцу. Жеља аутора је да ова публикација буде од користи студентима техничких факултета и факултета природних наука у оквиру различитих предметних области попут моделирања динамичких система, информационих система, управљања техничких система, мерних система и техника, итд. Наша намера је да наставимо са унапређивањем садржаја ове књиге, и наставних метода које ће помоћи студентима да што квалитетније и брже савладају предметну област. У практикуму је презентован лабораторијски модел спрегнутих резервоара, као и припрема, развој и имплементација те лабораторијске вежбе. Презентовано је упутство за коришћење наведене вежбе преко Интернета и дати су додаци који омогућавају детаљно разумевање реализације вежбе. 
 
Садржај: 

1. Уводна разматрања 
2. Лабораторијски модели спрегнутих резервоара 
3. Едукативни циљеви и задаци лабораторијске вежбе 
4. Примери решавања проблема са изводима из теорије 
5. Аквизиција сигнала и управљање у реалном времену у функцији извршења експеримента 
6. Коришћење лабораторијске вежбе путем интернета

Додатак а – синтеза фази контролера у програмском пакету матлаб 
Додатак b – листинг делпхи програма за аквизицију сигнала и управљање на локалном рачунару 
Додатак c– општа упутства за писање рада са елементима математичког техничког правописа Литература

Претрага