(2008) Динамика аутомобила – Проф.др Александра Јанковић

dinamika automobila

Наслов: (2008) - Динамика аутомобила – Проф.др Александра Јанковић

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Александра Јанковић

Резиме:

Изучавање динамике возила подразумева познавање структуре возила,тј. његових система и њихових функционалних и техничких карактеристика, међусобну интеракцију појединих склопова као и основне принципе кретања точкаша. Јасно је да се ради о веома комплексној проблематици у којој се , за успешно постављање и решавање проблема,захтева познавање закона теоријске механике, посебно теорије осцилација, основа моделирања као и познавање нумеричких техника и рачунарства.

Садржај:

1. Основе динамике линеарних дискретних система
2. Узроци осциловања возила
3. Вертикална динамика
4. Подужна динамика
5. Динамичке карактеристике пнеуматика
6. Стабилност и управљивост
7. Процеси регулисања и управљања
8. Аеродинамика возила
9. Литература

Претрага