(2008) - Интелигентно управљање– Доц.др Весна Ранковић

inteligentno upravljanje

Наслов: (2008) - Интелигентно управљање– Доц.др Весна Ранковић

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Доц.др Весна Ранковић

Резиме:

Публикација Интелигентно управљање намењена је првенствено студентима смера Примењена механика и аутоматско управљање дипломских академских студија Машинског факултета у Kрагујевцу који слушају предмет истог назива. Такође ову публикацију могу да користе студенти смера Информатика у инжењерству који слушају предмет Вештачка интелигенција.

Садржај:

1. Интелигентно и конвенционално управљање
2. Теорија фази скупова. Основна структура фази контролера
3. Фази индустријски регулатори
4. Неуронске мреже
5. Идентификација нелинеарних система помоћу неуронских мрежа
6. Примена неуронских мрежа у управљању
7. Неуро-фази системи
8. Генетски алгоритми. Примена у системима АУ
9. Литература

Претрага