(2008) Практикум REL и MAG/MIG заваривања – Проф.др Милорад Јовановић

praktikum rel mag mig

Наслов: (2008) - Практикум REL и MAG/MIG заваривања– Проф.др Милорад Јовановић

Тип: Приручник, помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Милорад Јовановић, Проф.др Вукић Лазић

Резиме:

Приручник је настао после скоро десетогодишњег искуства стеченог при школовању заваривача и још много дужег искуства на практичним вежбама студената.

Садржај:

1.Опште напомене о техничким металима
2. Основи заваривања топљењем и општи појмови у техници заваривања
3. Врсте челика за заварене конструкције и оцена њихове заварљивости
4. Ручно електролучно (REL) заваривање
5. Електролучно заваривање у заштити гаса (MAG/MIG)
6. Заварени спојеви и њхове особине
7. .Анализа сопствених напона и деформација
8.Kонтрола заварених спојева
9.Опасности и мере заштите при REL и MAG/MIG заваривању
10. Литература

Претрага