(2007) - Лaбoрaтoриjскa мeрeњa и упрaвљaњa путeм интeрнeтa - M. Стeфaнoвић, M. Maтиjeвић

Laboratorijska merenja i upravljanje eksperimentima 

Наслов: Лабораторијска мерења и управљања путем интернета

Тип: монографија

Аутори: Миладин Стефановић, Милан Матијевић, Мирослав Равлић и Владимир Цвјетковић

Резиме:

Овај лабораторијски практикум је настао као резултат пројекта 010/06 - eLTF 8093-01/2005, који је подржала и финансирала WUS Austria. Његова намена је да подржи развој Web Лабораторије Универзитета у Крагујевцу (http://weblab.kg.ac.yu), и наставу из више предмета, који се предају на Универзитету у Крагујевцу. У том смислу, овај практикум се бави и могућностима имплементације виртуалних и web лабораторија у LMS (Learning Management System). Жеља аутора је да ова публикација буде од користи студентима техничких факултета и факултета природних наука у оквиру различитих предметних области попут моделирања динамичких система, информационих система, управљања техничких система, мерних система и техника, рачунарски подржаних производних система, итд. Практикуп презентује концпете еЕдукације, а затим на практи;ном примеру демонстрира развој, имплементацију и едукацијску вредност web лабораторија. У додатцима су презентоване пратеће компоненте и извештаји. 
 
Садржај
 
1. еЕдукација
2. Лабораторијски модел крана/инверзног клатна
3. Циљеви и могући захтеви лабораторсијске вежбе
4. Изводи из теорије у контексту експерименталне примене
5. Коришћење лабораторијске вежбе путем Интернета
Додатак А - Системи за аквизицију
Додатак B - AD/DA интерфејс за аквизицију сигнала и управљање NI USB 6009
Додатак C - Елементи математичко техничког правописа и писање извештаја
Литература
Корисни линкови

Претрага