(2008) - Рачунарски подржане брзе производне технологије – М.Трајановић, Н.Грујовић...

racunarski podrzane brze

Наслов: (2008) - Рачунарски подржане брзе производне технологије – Проф.др Ненад Грујовић, Др Драган Домазет, Др Милан Шљивић

Тип: Монографија

Аутори: Др Мирослав Трајановић, Др Ненад Грујовић, Мр Јелена Миловановић, Владимир Миливојевић

Резиме:

Сврха свих техника израде прототипова је да помогне дизајнерима, инжењерима, инвеститорима и свима осталима који учествују у одређеном пројекту, да реализују физички модел објекта који се развија. Посматрањем физичког модела могу се уочити конструктивне грешке и могуће потешкоће у изради и монтажи. Уочавањем пројектних грешака на физичком моделу- прототипу у раним фазама пројекта скраћује укупно време потребно за развој производа.

Садржај:

1. Увод у брзе производне технологије
2. Брзе производне технологије
3. Методе RP 
4. Избор RP технологија
5. Примена RP технологија
6. Студија случаја
7. Литература

Претрага