(2008) - Машински елементи-збирка задатака– Проф.др Вера Николић, Мр Зорица Ђорђевић, Мр Мирк

masinski elementi

Наслов: (2008) - Машински елементи-збирка задатака– Проф.др Вера Николић, Мр Зорица Ђорђевић, Мр Мирко Благојевић

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Вера Николић,Мр Зорица Ђорђевић, Мр Мирко Благојевић

Резиме:

Помоћни универзитетски уџбеник “Машински елементи-збирка задатака” је базирана на наставном плану и програм предмета Машинки елементи ма Машинском факултету у Kрагујевцу али одговара и програмима већине Машинских факултета у земљи и иностранству. Већина задатака представљају реална коструциона рашања И уочава се њихов значај и примена у инжењерској пракси.

Садржај:

1. Толеранције
2. Навојни спојеви
3. Еластични елементи
4. Зупчасти преносници
5. Фрикциони преносници
6. Kаушни и ремени преносници
7. Ланчани парови
8. Вратила и осовине
9. Kотрљајни и клизни лежајеви
10. Спојнице
11. Испитни задаци
12. Литература

Претрага