(2004) - Tрибoлoшки испрaвнo кoнструисaњe - Др Слoбoдaн Taнaсиjeвић

tik 

Наслов: Триболошки исправно конструисање

Тип: монографија

Аутори: Проф. Др Слободан Танасијевић

Резиме:

Монографија “ Триболошки исправно конструисање“ је представљање новог аспекта у системском приступу и методолошкој разради процеса конструисања. То је концепт оплемењивања методичког конструисања и конструисања подржаног рачунаром. 
Монографија је намењена студентима последипломских студија, али и научно-стручној јавности уже научне области: Трибологија и Конструисање.
 
Садржај:
1.    Увод 
2.    Интердисциплинарни карактер конструисања
3.    Трибологија и развој машинских система
4.    Системски приступ конструисању
5.    Конципирање конструкције
6.    Формирање конструкције
7.    Детаљно конструисање
8.    Конструисање подржано рачунаром и рачунари у трибологији

Претрага