(2008) - Електроника аутомобила - Др Александар Г. Грујовић

elektronika automobilaa

Наслов: Електроника аутомобила

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Александер Г. Грујовић

Резиме:

Савремена електроника отвара нове погледе на технику мотора и моторних возила и на могућности њеног даљег развоја. Разни захтеви који се постављају пред моторе са унутрашњим сагоревањем, од којих су многи и конфликтни, као што је захтев за што мањом емисијом штетних гасова и што већом излазном снагом уз што мању потрошњу горива – могу се уз помоћ електронике ускладити на оптималан начин. Посебно микроелектроника представља технику која се користи за оптималан начин. Посебно микроелектроника представља технику која се користи за решавање проблема у овој области и то безбедно, поуздано и економично.

Садржај:

1. Увод у електронику возила
2. Физички основи електронике
3. Основни саставни елементи алектронике аутомобила
4. Основна електронска кола и склопови у електроници аутомобила
5. Мерни, управљачки и информациони системи на моторним возилима
6. Електронски системи мотора СУС и трансмисије
7. Електронски системи возила
8. Електроника информационог система возача
9. Увод у поузданости електронких система на моторним возилима
10. Прилози - Литература

Претрага